Top
Image Alt

Vochtgehalte vloer meten

  |  Vochtgehalte vloer meten

Vocht meten

Voordat er met de installatie van een vloer begonnen kan worden is er altijd de vraag, is de ondervloer voldoende droog? Of we nu gaan egaliseren of direct verlijmen, hiervoor is een vochtmeting van de ondervloer nodig.

Er bestaat namelijk een grote kans dat te veel vocht in een ondervloer vervelende gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van de vloer die op de ondervloer geïnstalleerd wordt. Denk aan vloeren die loskomen, vervormen, scheuren, verkleuren, etc. Water en lijmen of egaliseermiddelen zijn nu eenmaal vijanden van elkaar.

Daarnaast is een meting van het houtvocht in houten vloeren en eventueel het te installeren parket, vooraf aan de installatie daarvan ook belangrijk. Te vochtige houten vloeren die geïnstalleerd worden zullen na installatie gaan krimpen. Dit kan te veel spanningen op de ondervloer veroorzaken waardoor de vloer los kan komen. Verder kan de vloer gaan vervormen (schotelen) of verkleuren. Allemaal zaken die we willen voorkomen.

Door middel van een vochtmeting kan bepaald worden of een vloer al geïnstalleerd kan worden, er gewacht moet worden of wellicht kunnen er andere maatregelen genomen worden.

vochtmeter-vloer

Moet ik nog meer meten?

Ja, zeker. Bij de installatie van parket- en houten vloeren moeten ook de houten parketdelen gemeten worden. Hout dat te nat is zal namelijk gaan krimpen. Dit zal tot naden in de vloer leiden en kan zelfs tot schoteling en/of problemen met de verlijming geven. Is hout te droog dan zal het hout na de installatie gaan krimpen. Dit kan tot schoteling en problemen met de verlijming leiden. Verder is het van belang de temperatuur te meten. Bij een aantal vochtmeters moet namelijk de temperatuur ingesteld worden.

Waarmee kan ik vocht meten?

Er zijn twee soorten type vochtmeters verkrijgbaar.

Vochtindicatoren

Het woord indicator zegt het eigenlijk al, het is geen meter. Een officiële vochtmeting kan hiermee niet uitgevoerd worden. Dit betekent niet dat dat deze apparatuur niet bruikbaar is. Om snel de vochtigste plek in een ondervloer op te sporen is zo’n indicator ideaal.

CM vochtmeter

CM staat voor carbidmeting. Carbid is een stof die een reactie met vocht aangaat. In een CM vochtmeter wordt de gasdruk gemeten die ontstaat doordat het vocht in het materiaal van een dekvloer reageert met het carbid in de vochtmeter. Dit materiaal moet uit de onderste zone van de dekvloer gehaald worden. Daarvoor moet een gat in de dekvloer gehakt worden, dat na de meting weer gerepareerd moet worden. Dit is best wel wat werk. Volgens onze informatie is dit de enige meting die juridisch geaccepteerd wordt als vochtmeting in een dekvloer.

Hoeveel vocht mag er in een ondervloer zitten?

Belangrijk is om te weten met wat voor ondervloer we te maken hebben. Ben je hier niet zeker van, zoek dan eerst uit met wat voor een type ondervloer je te maken hebt.

Belangrijk is om te weten hoeveel vocht in een ondervloer is toegestaan.
Hieronder de grenswaarden van een aantal ondervloeren die vaak worden aangetroffen.

Zandcement dekvloer / betonvloer, zonder vloerverwarming: < 2,0 CM %
Zandcement dekvloer / betonvloer, met vloerverwarming: < 1,8 CM %
Anhydriet dekvoer, zonder vloerverwarming: < 0,5 CM %
Anhydriet dekvoer, met vloerverwarming: < 0,3 CM %
Houten ondervloer: 9-11 %
Boven deze vochtpercentages is het niet toegestaan een vloer te verlijmen of een egaliseermiddel aan te brengen. Als uitzondering hierop zijn er mogelijkheden bij zandcement dekvloeren, alleen in het geval van restvocht, om een vochtscherm aan te brengen. Bijvoorbeeld met Wakol PU280. Polyurethaan voorstrijkmiddel of met Wakol MS330 Silaan voorstrijkmiddel. Raadpleeg de technische informatie van deze producten voor de mogelijkheden.

Belangrijk is het om onderscheid te maken tussen restvocht en een structureel vochtprobleem. We spreken over restvocht als een nieuwe dekvloer (zandcement of anhydriet) is aangebracht en daarna gaat drogen en dus vocht verliest.

Dit is niet te verwarren met situaties waar sprake is van een structueel vochtprobleem. Denk aan lekkage van leidingen of continu opdrukkend vocht. Om deze problemen op te lossen zullen er bouwkundige maatregelen uitgevoerd moeten worden om het vochtprobleem op te lossen. In dit soort situaties zal het aanbrengen van een vochtscherm geen oplossing bieden.

Gann vochtmeters

Lecol voert standaard een beperkt assortiment met Gann-apparatuur en -accessoires.
Gann is een Duitse producent van meetapparatuur die al meer dan 50 jaar ervaring heeft. Zeker met het meten van vocht biedt Gann met de Hydromette-vochtmeters en -accessoires een breed assortiment aan waarmee niet alleen vocht gemeten kan worden, maar ook andere zaken als bijvoorbeeld temperatuur en luchtvochtigheid.

De voor- en nadelen per methode nog even op een rijtje:

Vochtmeter Voordelen Nadelen
Vochtindicator Snel Is geen meting
Niet-destructief
CM vochtmeter Juridisch geaccepteerd bij dekvloeren Traag
Destructief

VOLG
ONS OP
INSTAGRAM