Top
Image Alt

Advies verlijming op anhydrietvloeren

  |  Advies verlijming op anhydrietvloeren

Advies verlijming op anhydrietvloeren

Inleiding

Anhydrietdekvloeren worden in de praktijk ook vaak Calsiumsulfaat gebonden dekvloeren genoemd. Calsiumsulfaat is de chemische benaming voor anhydriet. Anhydrietdekvloeren zijn net als cementdekvloeren dekvloeren, die nog van een “vloerafwerking” worden voorzien.

Naast de voordelen hebben ze ook een aantal nadelen. Door de enorme dichtheid van het oppervlak van de anhydriet-gietvloer kan de hechting een probleem geven. Anderzijds kan door vochtinsluiting, niet vakbekwame plaatsing of door een slechte samenstelling van het mengsel een instabiel toplaagje van enige millimeters ontstaan.

Daarom is het aan te bevelen het volgende in acht te nemen:

 • Verzeker u bij de opdrachtgever ervan dat een diffusie versperring in de ondervloer is ingebouwd, zodat met vochttransport uit de onderlaag geen rekening gehouden hoeft te worden.
 • Het vochtgehalte van de anhydrietvloer moet kleiner zijn dan 0,5 gewichtsprocent (gemeten met een CM – meter). Bij vloerverwarming < 0,3%.
 • Het gehele anhydrietoppervlakte moet machinaal opgeruwd worden (bijv. met roterende staalborstelmachine) of met een schuurmachine met korrel 16 – 24 worden afgeschuurd tot op de harde laag. Aansluitend moet het stof met een stofzuiger worden afgezogen (niet vegen of borstelen).
 • Bij een glashard oppervlak kan men het beste m.b.v. een hamer de drukvastheid van de onderliggende liggende anhydrietlaag testen. Er kan namelijk nog een zachte laag onder zitten. In dit geval mag zeker geen parket of kurk verlegd worden, en zal de fabrikant van de anhydrietvloer
 • Aansprakelijk gesteld moeten worden voor levering van een slechte kwaliteit anhydrietvloer.
 • Vocht mag zich niet in verbinding kunnen stellen met anhydrietvloeren. Ook dient het stof voordat men gaat lijmen gebonden te worden. Daarom dient een anhydrietvloer te allen tijde te worden voorzien van een primerlaag. Let op !! Anhydrietvloeren mogen nooit voorzien worden van een vochtscherm.
 • Verlijming van parket of kurk dient uitgevoerd te worden met een Lecol PU- of MS-lijm.
 • Op anhydrietvloeren mogen spaanplaten, parketdelen etc. nooit gespijkerd of geniet worden.

Werkwijze

Voordat een parket- of kurkvloer wordt aangebracht moet onderzocht worden of:

 • Het vochtgehalte van de anhydrietvloer niet hoger is als 0,5%cm. Bij vloerverwarming niet hoger als 0,3%cm.
 • De totale oppervlakte mechanisch is opgeruwd en stof e.d. is afgezogen.
 • Indien aan deze eisen is voldaan moet de primerlaag aangebracht worden en kan het parket of kurk met een watervrije lijm gelijmd worden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van verlijming op een anhydrietvloer.

Verlijming op anhydrietvloeren

Te verlijmen ”vloerafwerking”:
Spaanplaat plakfriezen, mozaïek- en lamellenparket, kant-en-klaar parket.

Primerlaag:
Wakol PU280

Droogtijd primerlaag:
40 – 50 minuten

Lijmlaag:
Lecol PU230, PU240, Wakol PU390 Lecol MS 220, MS250 Plus, MS290.

E.e.a. dient uitgevoerd te worden via de richtlijnen welke zijn omschreven in de technische merkbladen van het betreffende product. Van al onze producten zijn de technische merkbladen te downloaden via www.lecol.nl.

Bijzondere opmerking:
Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 05.12

Uitgave: 09.13

VOLG
ONS OP
INSTAGRAM